۱۰ بنای تاریخی در زلزله اخیر چرام دچار آسیب شد

۱۰ بنای تاریخی در زلزله اخیر چرام دچار آسیب شد

به گزارش فریاد زاگرس به نقل از مهر مسعود شفیعی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: زلزله پنج ریشتری چرام سبب آسیب ۲۰ تا ۴۰ درصدی به برخی از بناهای تاریخی شده است. وی بیان داشت: این آثار تاریخی متعلق به دوران صفویه و اوایل قاجار است. شفیعی افزود: مرمت و احیای این بناهای تاریخی